ул. Крайбрежна - 15Созопол, България
  • English
  • български

  Hotel Blu Bay

  Правна информация

  Ем Си Инвест ЕООД
  BG115576113
  115576113
  Емил Келбечев
  гр. Пловдив, ул.Белград №6
  Bulgaria

  [email protected]
  Банка: Обединена българска банка АД
  BIC КОД: UBBSBGSF
  Сметка в Лева: IBAN: BG39UBBS88881000929309
  Сметка в Евро: IBAN: BG64UBBS88881400929311

  Действия за извършване на плащания през Интернет

  Можете да заплатите вашите продукти с кредитни карти VISA и MASTERCARD, международни дебитни карти VISA Electron, VPAY, национални дебитни карти MAESTRO с логото на БОРИКА.
  При този избор, Вашето плащане се обработва в реално време, няма забавяне на поръчката и плащанията са без допълнителни такси!

  Виртуален ПОС терминал поддържа последните програми за сигурност на MasterCard (MasterCard SecureCode) и VISA (Verified by VISA). Това са допълнителна защита при онлайн пазаруване, като е необходимо при онлайн разплащане да въведете парола за 3D автентификация. Ако притежавате кредитна карта, попитайте Вашата банка издател за програмите за сигурност на VISA и MASTERCARD, и регистрирайте Вашата 3-D парола за по-сигурни онлайн разплащания.

  Моля обърнете внимание, че по никакъв начин нямаме достъп и не записваме въвежданата от Вас картова информация при онлайн плащане – номер на карта, валидност, CVV2 или CVC2 код на кредитните карти, 3-D парола, секретен код за онлайн разплащане с дебитна карта MAESTRO с логото на Борика.

  Ако не сте пазарували в интернет с дебитна карта MAESTRO с логото на БОРИКА, нужно е да генерирате секретен код за онлайн плащания. Допълнителна информация можете да прочетете на уеб сайта на БОРИКА: http://www.borica.bg/

  Онлайн плащане с кредитни и дебитни карти

  1. След като сте попълнили необходимата информация във формуляра, финализирайки сделката с кликване на бутон „ПЛАЩАНЕ„, ще бъдете прехвърлени на защитения SSL платежен сървър, където се извършва онлайн разплащането.

  2. Избор на карта, с която ще извършите плащането
  Изберете „Тип на картата„, с която ще направите онлайн разплащането, от падащото меню.

  3. Необходими данни за плащане с дебитна карта
  След избор от меню „Тип на картата„ е необходимо да попълните полета „Номер на картата„ и „Валидна до„ (формат на полето е ММ/ГГ) и „CVV2/CVC2 код„.

  За финализиране на плащането с дебитна карта може да е необходимо да въведете „Секретен код„ за онлайн разплащания. Секретният код можете да генерирате от АТМ устройство или по начините описани на: http://www.borica.bg/. След като сте попълнили поле „Секретен код„, натискате бутон „плащане„ за финализиране на онлайн разплащането.

  Ако Вашата кредитна карта е допълнително защитена с 3-D парола SecureCode за карти с логото на MasterCard и Verified by Visa за разплащания в Интернет ще бъде необходимо да въведете паролата за 3D автентификация преди да финализирате онлайн плащането.

  Вашият CVV2/CVC2 за плащания по Интернет е изписан на гърба на картата Ви, в полето за подпис. Кодът е последните три цифри от изписания там номер.

  4. Платежният сървър извършва авторизация на плащането и дебитиране на наличните средства по картата на клиента с цената на сделката.

  5. Платежният сървър връща отговор дали операцията е била успешна

  Политики по резервации

  Тарифа Non Refundable
  Резервацията не може да бъде анулирана.
  При анулация, неустойката се равнява на пълната стойност по резервацията.

  Тарифа Flexible
  Резервацията може да бъде анулирана или модифицирана до 3,7 или 14 дни преди пристигане, без санкции.
  При анулация извън зададения период неустойката се равнява на стойността на 1 нощувка.

  Политиката за отказ на картодържателя от направена резервация.
  Политика по анулации

  Хотела е сезонен, като сезона е разпределен на 3 подсезона: Нисък, Междинен и Висок Сезон. Периодите за настаняване са следните:

  За всеки сезон са в сила следните тарифи, със съответните анулационни политики:

  LOW SEASON
  01.05 – 04.06.2021
  Тарифа Non Refundable
  Резервацията не може да бъде анулирана.
  При анулация, неустойката се равнява на пълната стойност по резервацията.
  Тарифа Flexible Low Season
  Резервацията може да бъде анулирана или модифицирана до 3 дни преди пристигане, без санкции.
  При анулация извън зададения период неустойката се равнява на стойността на 1 нощувка

  MIDDLE SEASON
  05.06. – 24.06.2021
  11.09. – 30.09.2021
  Тарифа Non Refundable
  Резервацията не може да бъде анулирана.
  При анулация, неустойката се равнява на пълната стойност по резервацията
  Тарифа Flexible Middle Season
  Резервацията може да бъде анулирана или модифицирана до 7 дни преди пристигане, без санкции.
  При анулация извън зададения период неустойката се равнява на стойността на 1 нощувка.

  HIGH SEASON
  25.06 – 10.09.2021
  Тарифа Non Refundable
  Резервацията не може да бъде анулирана.
  При анулация, неустойката се равнява на пълната стойност по резервацията.
  Тарифа Flexible High Season
  Резервацията може да бъде анулирана или модифицирана до 14 дни преди пристигане, без санкции.
  При анулация извън зададения период неустойката се равнява на стойността на 1 нощувка.

  Политика за връщане на стоки

  При получена анулация се прилага съответната политика, за конкретният период за настаняване, спрямо тарифата, която е приложена при създаването на дадената резервация.

  Политиката за възстановяване на суми във връзка с извършени плащания с банкова карта

  Сумите таксувани по резервации, на гости, които са анулирали или надплатили дължимите суми по резервациите си, съобразно анулационната политика и тарифата по която са направени, се възстановяват до 10 работни дни от датата на получаване на анулацията при писмено съгласуване между страните, относно рамера на сумата, която трябва да бъде възстановена.

  Срок за възстановяване на суми

  Срокът за възстановяване на суми разплатени с банкови карти е до 10 работни дни, считано от датата, на която е съгласуван между страните (клиент и хотел) точният и размер.